Folosirea Site–ului şi Acordul privind informaţiile conţinute în acesta

Vă  rugăm să cititi cu atentie Termenii si conditiile de folosire prezentate mai jos, inainte de a folosi sau de a obtine  orice materiale, informatii, produse sau servicii prin intermediul grandiceresidence.ro , accesand va angajati sa acceptati fara limitare sau calificare  toti acesti termeni si conditii.

DACA NU ACCEPTATI  aceşti Termeni şi Condiţii vă rugăm să părăsiți site-ul http://www.grandiseresidence.ro

1. Termeni de utilizare

Acest Acord stabileşte folosirea de către dumneavoastră a site-ului de Internet localizat la adresa  http://www.grandiseresidence.ro  (denumit în continuare "Site-ul") şi se constituie între SC Rimdar Invest SRL  si SC Insigra SRL (denumită în continuare "al nostru", "nouă", sau "noi") şi dumneavoastră, acţionând din partea dumneavoastră sau a unui cumpărător, membru sau furnizor în numele căruia v-aţi înregistrat (denumit în continuare „Dumneavoastră”). Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reţinerea, stocarea şi / sau utilizarea site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau de site, sau a conţinutului site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteţi de acord cu fiecare dintre termenii şi condiţiile prezentate în continuare, şi cu toate acestea împreună, şi renunţaţi la orice drept de a reclama ambiguitate sau eroare în prezentul Acord. Ne rezervăm dreptul, la unica şi absoluta noastră discreţie, să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ştergem părţi ale acestor termeni în orice moment, fără nici o notificare, şi, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare vă rugăm să verificaţi periodic schimbările în aceşti termeni. Faptul că veţi continua să folosiţi site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptaţi aceste modificări. 

2. Eligibilitate

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În mod nelimitat site-ul şi serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

Site-ul şi materialele localizate în sau prin site sunt furnizate de noi numai în scopuri de informare, în sensul că, prin furnizarea acestor materiale, noi nu ne angajăm să furnizăm servicii sau consultanţă de natură juridică sau de altă natură. Informaţia conţinută în sau prin site se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile, iar noi am efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informaţiilor. Cu toate acestea, nu ne angajăm să garantăm această corectitudine. Aceste materiale au fost pregătite pentru dvs de către personalul nostru precum şi de alte persoane.

3. Copyright

Acest Site, inclusiv fiecare dintre modulele sale, este proprietatea înregistrată a lui Grandice Residence ( sc Rimdar Invest SRL si Insigra SRL).Acest site şi conţinutul prezentat în acest site, nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, modificat, transmis sau distribuit fără permisiunea lui Grandice Residence (SC Rimdar Invest SRL si Insigra SRL), cu excepţia faptului că dumneavoastră puteţi descărca, prezenta sau imprima o copie a materialelor prezentate în acest site folosind un singur calculator, exclusiv pentru folosinţa dumneavoastră necomercială. Folosirea neautorizată a acestui site şi / sau a materialelor conţinute în acest site poate încălca legea copyrightului, a mărcilor comerciale,legile privind proprietatea intelectuală sau alte legi. Dumneavoastră trebuie să reţineţi orice note privind copyrightul şi mărcile comerciale, inclusiv orice alte note privind proprietatea, conţinute în materiale. Folosirea acestor materiale pe orice alt web site sau în orice altă reţea computerizată este interzisă.

Cu excepţia situaţiilor în care se precizează altfel, toate numele, logo-urile, mărcile comerciale, numele comerciale sunt proprietatea lui ( SC Rimdar Invest SRL si Insigra SRL).şi nu pot fi folosite de nimeni pentru nici un scop fără acordul nostru scris, exprimat anterior. Marcile  comerciale la care facem referire, sunt Grandice Residence.

4. Transmiterea de informații de către utilizator / User submissions

Prin transmiterea oricăror idei, comentarii, sugestii sau alte informaţii către noi referitoare la îmbunătăţirea site-ului şi / sau serviciilor legate de site (denumite în continuare „transmiterea”), dumneavoastră acceptaţi că astfel de transmiteri vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea lui SC Rimdar Invest SRL si Insigra SRL si nu vor fi obligati să facă publică nici o transmitere.

SC Rimdar Invest SRL si Insigra SRL vor deţine toate drepturile legate de transmiteri.

5. Conținutul legat de site

Legăturile către alte site-uri pe care le considerăm ca fiind de interes pentru dumneavoastră vă sunt puse la dispoziţie, pentru confortul dumneavoastră.

Părţile nu sunt responsabile pentru incorectitudinea şi inacurateţea informaţiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informaţii legate de site.

Site-ul poate să conţină incorectitudini tehnice sau greşeli ori omisiuni tipografice. Grandice Residence nu este răspunzătoare pentru nici o eroare de natură tipografică, fotografică, tehnică sau legată de preţuri care apar listate pe site-ul nostru Grandice Residence  îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecţii şi / sau îmbunătăţiri ale site-ului şi ale produselor sau programelor descrise în astfel de informaţii, în orice moment, fără vreo notificare.

6. Acces și interferențe

Dumneavoastră nu veţi folosi nici o metodă de a copia Site-ul sau conţinutul sau informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute de acesta fără consimţământul nostru prealabil scris. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu folosiţi nici un aparat sau program sau metodă care să interfereze sau să încerce să interfereze cu funcţionarea corectă a Site-ului sau a oricărei tranzacţii care se efectuează prin Site. Dumneavoastră sunteţi de acord să nu copiaţi, reproduceţi, alteraţi, modificaţi, creaţi lucrări derivate, sau să prezentaţi în public orice element de conţinut al Site-ului fără consimţământul prealabil scris al nostru sau al unei terţe părţi.

Informaţia pe care ne-o furnizaţi dumneavoastră nouă  trebuie să nu conţină nici un virus, bombe logice sau alte metode de programare pentru calculatoare care au ca scop deteriorarea, interferenţa cu scop de a afecta, interceptarea sau exproprierea oricărui sistem, date sau informaţii şi  nu vor crea răspundere pentru noi.

7. Încetare

Aceşti termeni sunt în vigoare până la încetarea Acordului, de către oricare Parte. Dumneavoastră puteţi înceta aceşti termeni în orice moment prin deconectarea de la folosirea Site-ului şi prin distrugerea tuturor materialelor obţinute din orice şi din toate site-urile legate şi a tuturor documentelor aflate în legătură şi a tuturor copiilor şi a instalărilor acestora, fie că sunt făcute în conformitate cu termenii Acordului, fie în orice alt mod. Accesul dumneavoastră la Site poate înceta imediat fără notificare din partea noastră dacă, la discreţia noastră proprie şi absolută, apreciem că dumneavoastră nu vă conformaţi termenilor şi prevederilor din acest Acord.

8. Legea aplicabilă

Orice litigii decurgând din sau legate de Site vor fi guvernate de legea română aplicabilă contractelor în vigoare şi vor fi soluţionate integral în România. Dumneavoastră sunteţi de acord că orice actiune se va incerca a se rezolva pe cale amiabila.Daca acest lucru nu este posibil atunci  instanţa competenta pentru  rezolvarea conflictului est Judecatoria de pe raza Mun,Brasov.

9. Comunicare

Întrebări sau comentarii referitoare la Site şi la informaţii conţinute în Site pot fi transmise la [email protected] . Orice comunicare sau material transmis nouă prin Site sau Internet email este transmis pe baze non – confidenţiale.

Grandis Residence

Salt rapid la un tip de apartament
Garsoniere
Apartamente tip studio
Apartamente cu 2 camere
Apartamente cu 3 camere
Apartamente cu 4 camere
Urmărește-ne:

Grandis Residence pe Facebook  Urmărește-ne pe YouTube

Abonează-te la newsletter-ul nostru și profită de oferte, anunțuri importante și promoții Grandis Residence.

GRANDIS RESIDENCE cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea,securitatea acestora, în conformitate cu Regulamentul (U.E.) 679/2016 privind Protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii va rugăm să consultați atât termeni și condiții utilizare site, cât și politica de prelucrare date cu caracter personal.

Imaginile prezentate pe acest site au scop informativ și nu reprezintă o obligație contractuală. Dezvoltatorul își ia dreptul de a modifica proiectul în funcție de necesități. Copyright (C) Grandis Residence. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizată a conținutului acestui website este strict interzisă.